Het UWV - koor

Het UWV-koor is het koor van de personeelsvereniging van het UWV.
Het is een 4-stemmig gemengd koor en bestaat op dit moment uit zo’n 30 leden, mooi gelijkelijk verdeeld over mannen en vrouwen. Het koor is in 2008 opgericht en heeft al menige receptie opgeluisterd met voor de gelegenheid toepasselijk repertoire. Het koor repeteert ’s maandags aan het eind van de middag tussen 16.30 en 17.30 uur en is alleen toegangelijk voor werknemers van het UWV en haar tijdelijke krachten.