De Y - merels

De Ymerels zijn het Lunchpauze-koor van woningbouwvereniging Ymere. Klein maar fijn is het motto bij deze club. Het koor is in staat om zelfs als kwartet overtuigend 4-stemmig te zingen. De Ymerels brengt een zeer gevarieerd repertoire dat het hele noordelijk halfrond bestrijkt, zowel klassiek als populair. Wij repeteren maandagmiddag van 12.30 tot 13.30 uur en staan open voor iedereen die gelegenheid vindt en bij Ymere betrokken is.